Antenes TV-TDT

Logo TDT

La televisió digital terrestre (TDT) és el resultat de l'aplicació de la tecnologia digital a la senyal de televisió per, posteriorment, transmet per mitjà d'ones hertzianes terrestres, és a dir, allò que és transmès per la atmosfera sense necessitat de cable o satèl·lit i es reben mitjançant antenes UHF convencionals.

La TDT és crida a substituir, a causa de les seves múltiples avantatges, a la televisió analògica terrestre, que és la que ha estat rebent fins ara a la majoria de les llars espanyols. Això es produirà després de la data de cessament de les emissions en tecnologia analògica, fixada a Espanya el 3 d'abril de 2010.

Aquestes són algunes de les avantatges de la televisió digital terrestre (TDT) davant la analògica:

 • Més canals
 • Millor qualitat d'imatge i so
 • Més serveis

Per rebre la TDT a casa cal seguir aquests tres senzills passos:

 • Comprovar la cobertura
  la cobertura de la tdt es va a anar incrementant progressivament fins arribar, abans del cessament de les emissions analògiques del 3 d'abril de 2010, els objectius fixats al pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre, aprovat pel reial decret 944/2005 de 29 de juliol, i que es corresponen amb el 96 per cent de la població espanyola per les cadenes privades i el 98 per cent per a les públiques.
 • Adaptació de l'antena
  per rebre la senyal de la tdt pot seguir utilitzant l'antena UHF convencional, individual o col·lectiva, que venia utilitzant per rebre la televisió analògica terrestre. No obstant, cal fer una sèrie d'adaptacions a la seva instal·lació, que han de ser realitzades per un instal·lador de telecomunicacions autoritzat. Les modificacions a realitzar dependrà de l'estat d'aquesta.
 • Disposar d'un receptor digital terrestre
  Aquest sintonitzador ens permetrà rebre senyal digital en la seva llar, ni a través d'un dispositiu extern connectat directament al seu televisor, o bé a través d'un televisor que disposi d'un receptor integrat.
Acreditacions Alfatel Comunicacions
Disseny web: atotarreu.com