Manteniments

Alfatel Comunicacions SCP, es dedica a la instal·lació, reparació i manteniment de sistemes electrònics a comunitats de veïns.

L'objecte del contracte de manteniment és assegurar la vida útil de la instal·lació de les antenes col·lectives, antenes via satèl.lit, porter o video-porter, i de nosaltres depen que aquesta vida sigui duradera causa de un bon manteniment i sanejament, analitzant tots els punts de control que necessiti seva instal·lació, evitant així:

  • Possibles errors derivats per la manipulació a les instal·lacions de diverses empreses, cadascuna amb una forma diferent de treballar.
  • Avaries amb molt temps d'espera en el seu reparació i que comporten despeses extres en assistències tècniques.
  • Deterioraments del material per no estar controlats habitualment.
  • Etc.

Evitar les factures de reparacions freqüents i elevades, tan sols pagant una simple quota anual, sol•liciti pressupost personalitzat, sense compromís.

Les instal·lacions de television, porter automàtic, monitors de video-porters, estaran coberts davant qualsevol avaria, quedant inclosos els desplaçaments i mà d'obra.

La nostra empresa, després de la recepció dels seus avisos, amb preferència davant altres assistències sense contracte de manteniment, en un termini no superior a les 48 hores.

Per norma utilitzem els millors materials, de primeres marques, per garantir un excel.lent servei tecnic.

Als clients que tenen contractat el manteniment amb la nostra empresa, se’ls aplicarà un descompte del 10% a l'hora de realitzar noves instal·lacions o adaptacions de qualsevol tipus.
 

Acreditacions Alfatel Comunicacions
Disseny web: atotarreu.com