Antenes parabòliques

La televisió via satèl·lit és el resultat de l’aplicació de la tecnologia digital a la senyal de televisió, per transmet després a una amplia zona geogràfica per mitjà de satèl·lits de comunicacions, en contrast amb la televisió terrestre, les ones no surten de l’atmosfera, o la televisió per cable, basada en la transmissió a través de xarxes de fibra òptica i cable coaxial.

Per rebre la televisió via satèl·lit a casa cal disposar d’una antena parabòlica correctament orientada al satèl·lit de comunicacions corresponent, un dispositiu de selecció de bandes i amplificació denominat lnb i d’un sintonitzador de canals digitals (per canals “en obert”) o un descodificador (per canals pertanyents a alguna plataforma de pagament).

L’estàndard utilitzat a espanya per a la transmissió de televisió digital via satèl·lit, igual que a la resta de països de la unió europea, és el DVB-s i DVB-S2 (digital video broadcasting – satellite).

SAT-TDT

En els casos en què no és possible rebre correctament tots els canals de televisió digital terrestre mitjançant una antena convencional, existeix la possibilitat de rebre a dia d’avui 24 canals de TDT mitjançant una antena parabòlica i un descodificador específic per SAT-TDT.

Aquests decodificadors només poden ser venuts i insta·lats al client final per instal·ladors autoritzats, que és el nostre cas. Per realitzar aquesta instal·lació cal realitzar mesures de senyal a la ubicació de la finca i demanar una autorització.

Alfatel Comunicacions SCP té els permisos necessaris per a realitzar instal·lacions de SAT-TDT, per el que no hi ha impediments perquè cap ciutadà pugui rebre correctament la TDT.