Porters i videoporters

Els porters automàtics són freqüents en les habitatges. Constitueixen un element de seguretat per evitar l’entrada de persones intrus. Per això, estan compostos per un terminal de trucada que es col·loca a l’exterior de l’habitatge i un altre d’obertura que s’instal a l’interior. D’aquesta manera, es pot conèixer la identitat de qui truca a la porta o, fins i tot, veure-gràcies a la instal·lació d’una càmera de video.

El terminal de trucada disposa d’un altaveu amb micròfon, un botó de trucada i una càmera, si el porter té sistema de video. Per la seva part, el terminal d’obertura sol constar d’un auricular o altaveu amb micròfon, un botó d’obertura de la porta (o dos, segons el nombre de accessos) i un monitor de videoporter. Per a la connexió de dos terminals, a soles cal unir els cables de transmissió i el cable de senyal d’obertura de la pany.

A cada habitatge ha haver un terminal principal i un màxim de tres repetidor, aquesta pany elèctrica està formada, al seu torn, per una pany tradicional que té un relé encarregat de permetre l’obertura de la porta quan rep la senyal elèctrica. Altra opció és col·locar un teclat amb la porta d’entrada i introduir una clau. A marcar els nombres correctes, la porta s’obre automàticament.

Dins dels nostres serveis oferim:

  • Porters automàtics per habitatges unifamiliars o col·lectives
  • Plaques de carrer modulars, en alumini anoditzat, plaques antivandàlica de gran robustesa
  • Sistemes de “2 fils”
  • Temporitzadors i teclats codificats per obertura de portes mitjançant clau
  • Obertura de porta de portal amb comandament a distància
  • Sistemes per urbanitzacions amb diverses portes d’accés